Minority Investments supports generational exchange in Czech companies

Minority Investments supports generational exchange in Czech companies

Behind every business plan is a story. A story of good idea, hard work, happiness, ability to estimate competition, use of possibilities and especially people. People who have devoted all their skills, potential and time to building the values ​​that persist for generations have a positive impact on human communities and contribute to the wealth of the people who make them and the wealth of the country in which people live.

Minority Investments is behind the story. Ours. We come from the family business that our fathers built. We worked in family businesses, but we also went our own way and pursued our own business activities in the areas of investment, corporate consulting, corporate development, restructuring and buying and selling corporate shares. We have always been delighted when companies have continued to develop to the satisfaction of their owners, employees and community. Every company that has gained new customers, expanded its production or exported abroad thanks to our help is another solid support of our economy and society. And he continues to make up his story.

At the same time, we see that Czech companies are all undergoing a generational exchange for the first time. This is because 1989 meant the same starting line for everyone. It has been over thirty years now and logically now the generations are changing. It is a period full of new challenges and opportunities. Exchange of generations also means changes in ownership of shares in companies. And we want to help this change, because we believe that tradition can continue thanks to the new impulses and innovations that the new generation brings.

Therefore, we want to help Czech companies grow and further develop as qualified investors in minority stakes from 10 to 50 percent not only in companies but also in real estate and thus keep them in Czech hands. We invest our own capital, so we behave responsibly and think in the long term.

We are accustomed to working hard and we know that the results come with long-term patient work. That is why we focus on long-term investments and long-term partnerships. We will support investment in human capital, corporate culture, technology, automation, robotics and building know-how. All this will contribute to their revitalization and further development.

We pay attention to open and fair relationships with our business partners and regard mutual respect as the key to further business development. We believe that values ​​such as social responsibility, a friendly approach to the environment in which we live, and finding ways to best enable women and men to realize their potential at work are as important as the further development of the businesses in which we invest. We want to give young people a chance to realize their visions and fulfill their dreams.

We are sure that Czech companies can succeed in foreign markets even more than they do now. Our motivation is simple. We live in a wonderful country full of smart and clever people. And we know we can be even better off. We want to help those who come after us have something to build on.

 

Minority Investments

V českých firmách vidíme velký potenciál

Investujeme do českých firem, vidíme v nich velký potenciál

Jan Hevessy, Ondřej Karhan, zakladatelé Minority Investments a. s.  ve společném rozhovoru hovoří o zaměření společnosti

Jakou investiční strategii má Minority Investments?

České firmy mají velký potenciál, kterému věříme. Chceme tedy českým firmám pomáhat v růstu a dalším rozvoji jako kvalifikovaní investoři.

Chceme udržet podíly v českých firmách v českých rukou. Česká republika totiž zažívá poprvé ve své historii generační výměnu ve společnostech a 65 procent firem ji vůbec nemá vyřešenu. Je tak možné, že se podíly ve společnostech budou tříštit.

Investice do minoritních podílů ve společnostech nebyly v minulosti na českém trhu vyhledávaným nástrojem. Minority Investments však v investicích do minoritních podílů spatřuje značný investiční potenciál. Například na americkém trhu představují investice do minoritních podílů 13 procent všech obchodů, v západní Evropě až 17 procent.

Investujeme do minoritních podílů v rozmezí od 10 do 50 procent ve společnostech po celé České republice. Zajímá nás široké spektrum oborů napříč regiony. Odkupujeme podíly jak od českých, tak od zahraničních vlastníků českých firem. Předmětem našeho zájmu jsou málo zadlužené a zdravé společnosti. Podporujeme firmy, které se orientují na finální produkty s vysokou přidanou hodnotou i společnosti, které se touto cestou chtějí dát.

Investujeme také do nemovitostí, zaměřujeme se na rezidenční bydlení, kancelářské nemovitosti, průmyslové objekty, hotely a pozemky.

Maximalizujeme ekonomický potenciál společností a zhodnocujeme je. Minority Investments buduje stabilní diverzifikované portfolio minoritních investic.

Jaký potenciál vidíte na českém trhu?

Vidíme zásadní investiční potenciál v nastávající generační výměně v českých společnostech. Poprvé historii Česka a Československa nastává plnohodnotná generační výměna, která může přinést nové výzvy – roztříštění vlastnických podílů ve společnostech. Mnoho dědiců a nástupníků bude řešit, zda si společnost ponechá, nebo zda ji prodá. Chceme, aby nástupníci měli na výběr a mohli svůj podíl prodat profesionálnímu investorovi. Minority Investments dává společnostem, do kterých vstoupí nový impuls k dalšímu rozvoji.

Jaká je vize Minority Investments?

Investujeme vlastní kapitál a ke každé investici přistupujeme zodpovědně s dlouhodobou investiční strategií.  Dbáme na to, aby byla všechna rozhodnutí výsledkem společné vize a zájmů. Jsme proaktivní, rychlí a efektivní. Jsme si vědomi toho, že za každým podnikem je příběh a dlouhodobá hodnota, která by měla být zachována pro budoucí generace. K našim partnerům přistupujeme s respektem. Dbáme na otevřenou komunikaci, upřímnost a férovost v obchodních vztazích.

Mnohé firmy dosáhly určitého bodu rozvoje, potřebují nové impulsy, aby se mohly posunout ještě dále. Investujeme v dlouhodobém horizontu a máme nastavenou mnoholetou investiční strategii. Víme, že trpělivost se vyplácí a že kontinuita a tradice, spolu s optimální mírou inovací a nových trendů tvoří trvalé hodnoty. Společnosti, do kterých vstupujeme, se snažíme revitalizovat a jsme připraveni do nich investovat další zdroje, které slouží k nutnému rozvoji. Nabízíme know-how a energii hlavně ve finanční a obchodní činnosti, avšak nezasahujeme do provozního řízení společnosti, které je v gesci zvoleného managementu. Věnujeme se sledování trendů v oborech, na které se zaměřujeme. Zároveň klademe důraz na asset management a tím na maximalizaci hodnoty každého aktiva.

Co je pro vás u vašich investic důležité?

V rámci společnosti budujeme proaktivní a pozitivní přístup s důrazem na dobré vztahy mezi spoluvlastníky. Analyzujeme potřeby a preference ostatních spoluvlastníků tak, abychom se shodli na všech otázkách důležitých pro fungování společnosti a spokojenost zaměstnanců. Podporujeme dobré vztahy s managementem společnosti. Vystupujeme v roli kvalifikovaného investora, který disponuje jak finančním kapitálem, tak týmem zkušených odborníků.

Co získá prodávající minoritního podílu?

Naše investiční strategie umožňuje vlastníkovi menšinového podílu, který už nechce v podnikání pokračovat, získat za prodej svého podílu férovou cenu.

Nabízíte něco i nové generaci vlastníků firem?

Jsme naprosto otevřeni nové generaci a domníváme se, že to je vhodná cesta uchování českých firem v českých rukách. Ne všichni noví vlastníci chtějí pokračovat v  podnikání původních zakladatelů. Naše investice zvyšují likviditu minoritních podílů. Zároveň jsme nápomocni i nové generaci majoritních vlastníků. Podporujeme nové technologie, nové postupy, vše, co může dát firmám pozitivní impuls k dalšímu rozvoji.