Minoritní podíly

Rozvoj, přetrvávající hodnota, změna

__Tradiční investiční strategie na rozvinutých trzích

Rozvíjíme trh s minoritními podíly v České republice. Tento investiční segment je typický pro rozvinuté západní ekonomiky. Na americkém trhu představují investice do minoritních podílů 13 % všech obchodů, v západní Evropě až 17 %.

%

Investice do minoritních podílů – trh USA

%

Investice do minoritních podílů – trh západní Evropa

__Máme silné finanční zázemí

  • Orientujeme se na dlouhodobé investice a dlouhodobá partnerství.
  • U společností, do kterých vstupujeme, podporujeme investice do lidského kapitálu, kultury firmy, technologií, automatizace,
    robotizace a budování know-how.
  • Potenciál spatřujeme v různých podnikatelských oborech napříč všemi regiony České republiky. Realizovali jsme obchody v oblasti strojírenství, zemědělství a v obchodních společnostech.

Uvažujete v souvislosti s aktuální situací o odprodeji firmy či firemního podílu? Investujeme do českých podniků protože v české podnikání věříme. Kontaktujte nás. Českým firmám rozumíme.

 

14 + 11 =