Investujeme do minoritních podílů

Trpělivost a důvěra

__Zaměřujeme se na investice do minoritních podílů v českých firmách

Rozvíjíme trh s minoritními podíly v České republice. Tento investiční segment je typický pro rozvinuté západní ekonomiky. Na americkém trhu představují investice do minoritních podílů 13 % všech obchodů, v západní Evropě až 17 %. 

V českých firmách spatřujeme potenciál, naším cílem je přispět k rozvoji a mezinárodní konkurenceschopnosti českých společností. Z tohoto důvodu se zaměřujeme na investice do minoritních podílů v českých podnicích se silným peněžním tokem a rozvahou. Investujeme v odvětví, ve kterých máme zkušenosti, abychom dokázali podpořit management i vlastním know-how vybudovaným lety praxe v investičním a korporátním prostředí i z vedení firem.

__Dlouhodobá strategie a zhodnocení investice

 • Investujeme v dlouhodobém horizontu a máme nastavenou mnoholetou investiční strategii.
 • Do společností investujeme další zdroje, které slouží k nutnému rozvoji.

„Investujeme do společností, u kterých vidíme růstový potenciál.“ 

__Inovace a rozvoj

 • Nabízíme know-how a energii hlavně ve finanční a obchodní činnosti, nezasahujeme do provozního řízení společnosti, které je v gesci zvoleného managementu.
 • Klademe důraz na asset management a tím na maximalizaci hodnoty každého aktiva.

„Sledujeme trendy v oborech, na které se soustředíme.“

__Podpora rodinných firem

 • Rozumíme rodinným firmám a chápeme složitost jednání mezi spoluvlastníky.
 • Snažíme se stabilizovat vlastnickou strukturu v období generační výměny.

„Rozumíme rodinným firmám.“

__Profesionální reportovací systém

 • Finanční výkonnost společnosti probíráme pravidelně s majoritním akcionářem.
 • Aplikujeme moderní kontrolní mechanismy.
 • Nastavujeme mezinárodní reportingové standardy.
 • Aplikujeme finanční řízení.
 • Investice schvaluje a reviduje investiční komise.

„Pravidelně revidujeme podnikové procesy.“

__Růst české ekonomiky

 • Věříme českým firmám a jejich potenciálu.
 • Podporujeme vzdělávání a profesní rozvoj zaměstnanců.
 • Věříme v rozvoj české ekonomiky a přibližování k západním trhům. 

„České firmy mají mnoho odborníků a profesionálů.“