Společenská odpovědnost

Společnost, zaměstanci, životní prostředí

  • Podporujeme všechny aktivity společnosti spojené s pomocí lokální komunitě.
  • Podporujeme zaměstnávání osob společensky vyčleněných, opomíjených nebo slabších.
  • Přinášíme návrhy na prohlubování společenské odpovědnosti.
  • Podporujeme ohleduplný přístup k životnímu prostředí.
  • Podporujeme investice do technologií šetrných k životnímu prostředí.
  • Podporujeme profesní a sociální rozvoj našich zaměstnanců.

Ruku v ruce s podporou podnikatelů a firem jdeme cestou odpovědného podnikání.

Naše strategie společenské odpovědnosti zahrnuje ekonomickou a sociální rovinu i ochranu životního prostředí.

Zvyšujeme lidský kapitál v našich společnostech investováním do vzdělávání, prohlubování kvalifikace a benefitů našich zaměstnanců.

Uvažujete v souvislosti s aktuální situací o odprodeji firmy či firemního podílu? Investujeme do českých podniků protože v české podnikání věříme. Kontaktujte nás. Českým firmám rozumíme.

 

9 + 5 =