O Minority Investments

Nový start, podpora a rozvoj potenciálu

Naše zaměření

Zaměřujeme se na odkup minoritních podílů v českých firmách. Dáváme možnost minoritním vlastníkům odprodat svůj podíl ve společnosti za férovou cenu a realizovat své další plány v jiných projektech nebo úspěšně zakončit svou podnikatelskou kariéru.

Ve výjimečných případech se věnujeme odkupům majoritních podílů ve společnostech strategicky zapadajících do našeho portfolia.

„Férový prodej podílu ve vaši společnosti vám zajistí nový start do života.“

Naše vize

Chceme se stát přední českou investiční společností specializující se na investice do minoritních podílů v českých firmách. K rozvoji společností pomáháme nejen skrze naše silné finanční zázemí, ale zejména díky předávání unikátního know-how.

Věříme v to, že české firmy by měly zůstat v českých rukou. Podporujeme přeměnu struktury české ekonomiky investicemi do technologií, automatizace, přidané hodnoty a finalizace produktů.

„Náš vstup do společnosti je strategickou investicí s dlouhodobým horizontem.“

Náš přínos

Zvyšujeme likviditu minoritních podílů na českém trhu.

Do společností investujeme další zdroje, které slouží k nutnému rozvoji.

Snažíme se stabilizovat vlastnickou strukturu společnosti v období generační výměny.

Za všemi našimi investicemi jsou příběhy sdílených hodnot, přátelství a ambiciózních projektů s talentovanými podnikateli a jejich řídícími týmy.

„Nabízíme nový začátek pro minoritní vlastníky, kteří se rozhodli prodat svůj podíl.“

Uvažujete v souvislosti s aktuální situací o odprodeji firmy či firemního podílu? Investujeme do českých podniků protože v české podnikání věříme. Kontaktujte nás. Českým firmám rozumíme.

 

12 + 5 =