V českých firmách vidíme velký potenciál. Věříme jim a chceme jim pomoci

Jan Hevessy, Ondřej Karhan, zakladatelé Minority Investments a. s.  ve společném rozhovoru hovoří o plánech a zaměření společnosti

Co vás přivedlo k založení MI?

Léta se pohybujeme v prostředí byznysu. Věnovali jsme se mimo jiné otázkám investic, fungování firem, rozvíjení jejich potenciálu, restrukturalizacím, nákupům i prodejům. Založení MI vychází z našich dlouholetých profesních zkušeností, z našeho osobního hodnotového nastavení a z pečlivé analýzy situace na trhu. Je zároveň i pragmatickým rozhodnutím. České firmy mají velký potenciál, kterému věříme. Chceme tedy českým firmám pomáhat v růstu a dalším rozvoji jako kvalifikovaní investoři.

Chceme udržet podíly v českých firmách v českých rukou. Česká republika totiž zažívá poprvé ve své historii generační výměnu ve společnostech a 65 % firem ji vůbec nemá vyřešenu. Je tak možné, že se podíly ve společnostech budou tříštit.

A zároveň díky našim zkušenostem víme, že klíčovým momentem pro další rozvoj podniků je otázka komunikace mezi vlastníky podílů ve firmách.

S jakou investiční strategií vstupuje společnost MI na český trh?

Investice do minoritních podílů ve společnostech nejsou v ČR obvyklé, budeme tak první společností u nás s touto obchodní strategií. To, co zde zatím není zvykem, totiž v zahraničí funguje. A není důvod, aby tomu bylo v naší zemi jinak. V minoritních podílech cítíme obrovský investiční potenciál. Na americkém trhu představují investice do minoritních podílů 13 % všech obchodů, v západní Evropě až 17 %.

Investujeme do minoritních podílů v rozmezí od 10 do 50 procent ve společnostech po celé České republice. Zajímá nás široké spektrum oborů napříč regiony. Odkupujeme podíly jak od českých, tak od zahraničních vlastníků českých firem. Předmětem našeho zájmu jsou málo zadlužené a zdravé společnosti. Podporujeme firmy, které se orientují na finální produkty s vysokou přidanou hodnotou i společnosti, které se touto cestou chtějí dát.

Investujeme také do nemovitostí, zaměřujeme se na rezidenční bydlení, kancelářské nemovitosti, průmyslové objekty, hotely a pozemky.

Budujeme tedy stabilní diverzifikované portfolio českých firem napříč obory.

 Jaký potenciál vidíte na českém trhu?

Vidíme zásadní investiční potenciál v nastávající generační výměně v českých společnostech. Poprvé historii Česka a Československa nastává plnohodnotná generační výměna, která může přinést komplikace – roztříštění vlastnických podílů ve společnostech. Mnohé firmy budou provozně ochromeny a nebudou efektivně řízeny. Mnoho dědiců a nástupníků bude řešit, zda si společnost ponechá, nebo zda ji prodá. Chceme, aby nástupníci měli na výběr a mohli svůj podíl prodat profesionálnímu investorovi, pokud o převzetí svého podílu sami nestojí. I malý podíl má svou hodnotu a jeho prodej může znamenat pro podnik další rozvoj a pro prodávajícího další životní impuls.

V čem jsme výjimeční?

Investujeme vlastní kapitál a ke každé investici přistupujeme zodpovědně s dlouhodobou investiční strategií.  Dbáme na to, aby byla všechna rozhodnutí výsledkem společné vize a zájmů. Jsme proaktivní, rychlí a efektivní. Jsme si vědomi toho, že za každým podnikem je příběh a dlouhodobá hodnota, která by měla být zachována pro budoucí generace. K našim partnerům přistupujeme s respektem. Dbáme na otevřenou komunikaci, upřímnost a férovost v obchodních vztazích.

Co firmám přinesete?

Mnohé firmy dosáhly určitého bodu rozvoje, potřebují nové impulsy, aby se mohly posunout ještě dále. Investujeme v dlouhodobém horizontu a máme nastavenou mnoholetou investiční strategii. Víme, že trpělivost se vyplácí a že kontinuita a tradice, spolu s optimální mírou inovací a nových trendů tvoří trvalé hodnoty. Společnosti, do kterých vstupujeme, se snažíme revitalizovat a jsme připraveni do nich investovat další zdroje, které slouží k nutnému rozvoji. Nabízíme know-how a energii hlavně ve finanční a obchodní činnosti, avšak nezasahujeme do provozního řízení společnosti, které je v gesci zvoleného managementu. Věnujeme se sledování trendů v oborech, na které se zaměřujeme. Zároveň klademe důraz na asset management a tím na maximalizaci hodnoty každého aktiva.

Jak pracujeme s minoritním podílem ve společnosti?

 Nabídku na odkup minoritního podílu podáváme v řádech týdnů. V rámci společnosti budujeme proaktivní a pozitivní přístup s důrazem na dobré vztahy mezi spoluvlastníky. Snažíme se diskutovat aplikování moderních a fungujících stanov, které jasně a srozumitelně nastaví pravidla mezi spoluvlastníky. Analyzujeme potřeby a preference ostatních spoluvlastníků tak, abychom se shodli na všech otázkách důležitých pro fungování společnosti a spokojenost zaměstnanců. Podporujeme dobré vztahy s ředitelem společnosti a celým vrcholovým managementem. Vystupujeme v roli kvalifikovaného investora, který disponuje jak finančním kapitálem, tak týmem zkušených odborníků.

Do investic jdeme s pozitivním přístupem a chutí být majoritnímu vlastníkovi oporou a partnerem hlavně oblasti financí, obchodu a marketingu. Provozní řízení společnosti jsme ochotni přenechat majoritnímu vlastníkovi a nastavit pouze kvalitní a fungující kontrolní mechanismy.

Kdo je váš klasický klient?

Klasický klient MI je vlastník menšinového podílu do 50 % v české společnosti, který už nechce v podnikání pokračovat a chce získat za prodej svého podílu optimální cenu. My mu ji nabízíme a zároveň svým zodpovědným přístupem garantujeme, že se společnost, s jejímž budováním strávil část svého života buď on, nebo jeho předchůdci, bude pokračovat a rozvíjet se.

Nabízíte něco i nové generaci vlastníků firem?

Jsme naprosto otevřeni nové generaci a domníváme se, že to je jediná cesta uchování českých firem v českých rukách. Snažíme se působit na akademické půdě, bavíme se s novou generací vlastníků a nabízíme jim možnost realizace vlastních snů. Ne všichni noví vlastníci chtějí pokračovat v původním podnikání jejich otců, to není nic, za co by se měli stydět. My jejich podíl odkoupíme za dobrou cenu. Tím pomůžeme jim a zároveň pomáháme vytvořit sekundární trh s minoritními podíly a dát tak trhu novu likviditu, která povede nejenom k dalšímu oživení celého trhu, ale i k uchování hodnoty českých společností, které jinak mohou být tříštěním vlastnických struktur existenčně ohroženy. Zároveň jsme nápomocni i nové generaci majoritních vlastníků. Podporujeme nové technologie, nové postupy, vše, co může dát firmám pozitivní impuls k dalšímu rozvoji.