Být vlastníkem minoritního podílu ve firmě může, ale také nemusí být výhra. A to nejen z finančního hlediska. Na co si dát při odprodeji minoritního podílu pozor, co si zjistit a čeho se vyvarovat?

Kterak Jan firmu vybudovat pomohl, ale ve finále z toho nic neměl

Pohodlně se usaďte, povíme vám pohádku o minoritním vlastníku Janovi. Jan před 25 lety založil firmu společně se svým kamarádem a kolegou a dalšími několika podílníky. Firmě se dařilo, Jan působil jako manažer a vše dlouho fungovalo ke spokojenosti všech zúčastněných. Až do té doby, kdy jeho partner odkoupil další minoritní podíl a stal se tak majoritním vlastníkem. Začalo docházet k mocenským sporům, a Jan si uvědomil, že ve firmě nemá (a ani mít nebude) žádné reálné pravomoci. Majoritní vlastník, kdysi kolega a kamarád, nabídl Janovi, že odkoupí i jeho podíl – vyjádřil přání firmu jako celek předat dětem. Když si Jan představil, že existuje reálné riziko, že mu relativně zanedlouho bude šéfovat kluk, kterého viděl ještě nedávno jak se v plenkách batolí po zahradě, řekl si, že to nemá zapotřebí. Dětem svůj podíl odkázat nechce, vnímá ho v aktuální konstelaci tak trochu jako danajský dar, děti o práci ve firmě navíc nejeví extra zájem.

Nejraději by přijal nabídku majoritního vlastníka a měl celou záležitost vyřešenou, ale nechce dát firmu, kterou také z části vybudoval, zadarmo. Jak tedy při odprodeji postupovat? A na co si dát pozor?

Zde se dostáváme k prvnímu bodu, na co by si měl dát minoritní vlastník při prodeji pozor:

1.Rozhodnutí prodat firmu musí být vážné. Prodej podílu na společnosti vyžaduje hodně trpělivosti a úsilí. Častá situace, kdy majitelem vyřčené „prodám firmu“ je pouze reakcí na aktuální situaci na trhu, ve firmě nebo v osobním životě, a nikoliv pečlivě uváženým rozhodnutím. Co tímto jednáním riskujete? Při prodeji minoritních nabídek není mnoho příležitostí, jak minoritní podíl prodat. Pokud budete mít pověst nerozhodného podílníka, který vždy ve finále po zdlouhavých a náročných jednáních couvne, vaše šance na nalezení solidní nabídky se výrazně sníží.

2.Nevědomost neomlouvá, proto se informujte. Je běžnou praxí, že majoritní vlastník nabídne částku, které není hodnotě podílu adekvátní. Věřte nevěřte, můžete dostat i lepší nabídku.

3.Sami na sebe – opačnou situací je, když má vlastník nerealistická očekávání. Není sice pravdou, že o minoritní podíly není na investičním trhu žádný zájem, ale stále je celkem malý – málokomu se hodí minoritní podíl do investičního portfolia a v tuzemsku stále nejsou investice do minoritních podílů běžným investičním nástrojem.

4.Pokuste se pojmenovat a moderovat svoje emoce – čísla jsou při odprodeji firmy vždy lepším přítelem.

5.Pozor dejte na únik informací. Pokud se informace o záměru prodat firmu dostane k dodavatelům, odběratelům nebo zaměstnancům, může to výrazně poškodit prodávanou firmu a pochopitelně i v konečném důsledku kolikrát i její hodnotu.

6.Vytáhněte všechny kostlivce ze skříně. Pokud budete svůj podíl nabízet zkušenému investorovi, vady na kráse stejně dříve nebo později odhalí. Transparentnost ušetří čas a energii všem zúčastněným.

7.Připravte si finanční výkazy společnosti, urychlí to proces vyjednávání, kontroly i prodeje.

8.Připravte svou firmu na striptýz. Seriózní investor bude chtít vidět vaši firmu opravdu obnaženou. Připravte se na to, že budete muset zveřejnit všechny vyžádané dokumenty a zodpovídat otázky týkající se informací v podstatě o všech aspektech fungování společnosti – od finančních výkazů a manažerského účetnictví, přes informace o provozu společnosti, technologických postupech, zaměstnancích až po citlivé informace z prodeje či nákupu.

9.Věnujte pozornost dohodě o vaší angažovanosti ve firmě po prodeji. Pokud se vám nepodařilo vybudovat společnost s manažerskou strukturou zcela nezávislou na vlastnících, počítejte s tím, že se budete (možná i muset) po určitou dobu po prodeji ve firmě dále angažovat. Jedná se o takovou delegační bilanci – čím větší je z pohledu zákaznických vazeb, loajality klíčových zaměstnanců, know-how atd, tím vzrůstá pravděpodobnost, že kupující bude trvat na tom, aby v rámci zachování kontinuity pokračovalo alespoň po nějakou dobu i vaše působení ve firmě.

10.Přistupujte k prodeji firmy s pokorou. Majitelé firem se často domnívají, že prodat firmu je především o právní stránce, kterou za ně vyřeší jejich právník a vše ostatní zvládnou sami. Věřte, že právě proces odprodeje firmy je jedním z těch úkonů, které se vyplatí delegovat na někoho, kdo má s tímto zkušenost, a to nejlépe vícečetnou. Zvládne vlastník celý proces absolvovat sám, bez asistence? Ano, kolikrát se mu to skutečně podaří. Odpověď na otázku, zda vlastník po vlastní ose vyjednal nejlepší možné podmínky, však už tak jednoznačná není.