Za každým podnikatelským záměrem stojí příběh. Příběh dobrého nápadu, tvrdé práce, štěstí, schopnosti odhadnout konkurenci, využití možností a hlavně lidé. Lidé, kteří věnovali veškerý svůj um, potenciál a čas tomu, aby vybudovali hodnoty, které přetrvávají generace, pozitivně ovlivňují lidská společenství a přispívají k bohatství lidí, kteří je tvoří i k bohatství země, ve které lidé žijí.

I za Minority Investments stojí příběh. Ten náš. Pocházíme z prostředí rodinných firem, které vybudovali naši otcové. Působili jsme v rodinných podnicích, ale šli jsme také vlastní cestou a věnovali se vlastním podnikatelským aktivitám v oblasti investic, firemního poradenství, rozvoje firem, restrukturalizací a nákupů a prodejů firemních podílů. Vždy nás těšilo, když firmy pokračovaly dále a rozvíjely se ku spokojenosti svých majitelů, zaměstnanců a komunity. Každá firma, která díky naší pomoci získala nové zákazníky, rozšířila svou výrobu nebo začala vyvážet do zahraničí, je další pevnou oporou naší ekonomiky a společnosti. A dál tvoří svůj příběh.

České firmy procházejí obdobím generačních výměn

Zároveň vidíme, že české firmy procházejí všechny najednou poprvé generační výměnou. Je to dáno tím, že rok 1989 znamenal stejnou startovací čáru pro všechny. Je to už přes třicet let a logicky se nyní střídají generace. Jde o období plné nových výzev a možností. Výměna generací znamená také změny ve vlastnictví podílů ve firmách. A my této změně chceme být nápomocni, protože věříme, že tradice může pokračovat díky novým impulsům a inovacím, které s sebou nová generace přináší.

Chceme tedy českým podnikům pomáhat v růstu a dalším rozvoji jako kvalifikovaní investoři do minoritních podílů od 10 do 50 procent nejen ve firmách, ale i v nemovitostech a tím je také udržet v českých rukou. Investujeme svůj vlastní kapitál, proto se chováme maximálně odpovědně a přemýšlíme v dlouhodobých horizontech.

Jsme zvyklí tvrdě pracovat a víme, že výsledky se dostavují trpělivou dlouhodobou prací. Proto se orientujeme na dlouhodobé investice a dlouhodobá partnerství. Budeme podporovat investice do lidského kapitálu, firemní kultury, technologií, automatizace, robotizace a budování know-how. Tím vším přispějeme k jejich revitalizaci a dalšímu rozvoji.

Firma je živý organismus – musí se rozvíjet jako celek

Dbáme na otevřené a férové vztahy s našimi obchodními partnery a vzájemný respekt považujeme za klíč k dalšímu rozvoji podniků. Věříme, že hodnoty jako jsou společenská odpovědnost, šetrný přístup k prostředí, ve kterém žijeme a hledání možností, jak nejlépe umožnit ženám i mužům využít svého potenciálu v práci jsou stejně důležité jako další rozvoj podniků, do kterých investujeme. Chceme dávat šanci mladým lidem, aby mohli uplatnit své vize a plnit si své sny.

Jsme si jistí, že české firmy mohou uspět na zahraničních trzích v ještě větší míře než nyní. Naše motivace je prostá. Žijeme v úžasné zemi plné chytrých a šikovných lidí. A víme, že na tom můžeme být ještě lépe. Tomu chceme pomoci, aby ti, kteří přijdou po nás, měli na co navázat.