Devadesátky jsou dávno pryč, podnikání už není divoký západ

České právní prostřední doposavad neposkytovalo dostatečnou právní ochranu minoritních vlastníků – toto se mění. Už dávno nejsme v devadesátkách, kdy i nemožné bylo možné a řízení firmy se často podobalo scénám z westernu. Zároveň se nacházíme v unikátní době, kdy dochází k mezigeneračním výměnám ve firmách. Zakladatelé porevolučních podniků se dostávají do důchodového věku a mnoho následovníků a dědiců nechce pokračovat v řízení rodinného podniku.

Mnoho českých firem je v čase poměrně stabilní, důsledkem toho je další charakteristický rys českého trhu s minoritními podíly – neroztříštěnost menšinových podílů. Ta je markantní především ve srovnání se západními zeměmi – tamější minoritní vlastníci drží podíly v průměru okolo 5 %, v Čechách je toto procento mnohem vyšší.

České firmy potřebují finance i know-how

Ale abychom nehovořili jenom v superlativech – v rámci českých firem existuje řada neefektivností, které společně s nedostatkem kapitálu často brzdí jejich další rozvoj. Častým problémem, který firmu paralyzuje, jsou také neoptimální vztahy mezi spoluvlastníky. Tyto dva zmíněné body jsou častým důvodem, proč firmy naplno nerozvíjí svůj potenciál.

Častou otázkou, kterou nám klienti kladou je, proč jsme se rozhodli zaměřit právě na investice do minoritních podílů v českých společnostech. Věříme, že v českých firmách dřímá veliký potenciál, který je možné s naší rozvíjet. Do společností vstupujeme jako partneři a mimo silného finančního zázemí nabízíme naše know-how získané lety praxe nejen z investičního a korporátního prostředí, ale i z řízení českých firem.

Zaměřujeme se na podniky se silným peněžním tokem a rozvahou. Investujeme v odvětví, ve kterých máme zkušenosti, abychom dokázali podpořit management i vlastním know-how. Při investování do podniku se spolupodílíme na zdokonalení a zefektivnění procesů dané společnosti, ucelení její strategie a vize do budoucna, nastavení kontrolních systému a práci s lidským kapitálem, snažíme se pochopit vztahy mezi jednotlivými vlastníky a dovést je ke kompromisu a vzájemné shodě. A jaká je naše vize? Věříme v potenciál českého podnikání a chceme aktivně přispět k jeho rozvoji a mezinárodní konkurenceschopnosti.